۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۴ آذر
شرح وظايف اداره پذيرش، ثبت نام و خدمات آموزشي
 • بررسي درخواست‌هاي‌ دانشجويان دانشگاه اصفهان كه متقاضي نقل و انتقال به ساير دانشگاه‌ها مي‌باشند، ارسال درخواست‌ها به گروه‌هاي آموزشي مربوط جهت اظهارنظر، ثبت نتايج در سامانه وزارت علوم و انجام مكاتبات لازم با دانشگاه‌ها.
 • بررسي درخواست‌هاي متقاضيان نقل و انتقال به دانشگاه اصفهان در سامانه وزارت علوم و امتيازبندي آنها.
 • تنظيم و برگزاري جلسات شوراي نقل و انتقال و تجديد نظر براي اعلام نظر به درخواست‌هاي مندرج در سامانه دانشجويان وزارت علوم.
 • ثبت مصوبات شوراي نقل و انتقال از قبيل: انعكاس نتايج به دانشجو در سامانه مربوط ، مكاتبه با دانشگاه مبدا در صورت موافقت با دانشجوي مهمان و استرداد. ساير مدارك به دانشجو در صورت عدم موافقت در چهارچوب ضوابط مربوطه.
 • صدور حكم جهت انتقال، انتقال توام با تغيير رشته، تغيير رشته و ميهماني.
 • ارسال احكام صادره به مركز خدمات ماشيني به منظور ثبت اطلاعات پذيرفته شدگان در سامانه دانشگاه و اعلام به دانشگاه‌هاي مبدا جهت اطلاع رساني.
 • انجام امور مربوط به تاييد پرونده الكترونيكي دانشجو.
 • مكاتبه و ارسال نمرات دانشجوي مهمان و انتقالي به دانشگاه مبدا پس از تسويه حساب.
 • ارزيابي وضعيت آموزشي دانشجويان مهمان متقاضي تمديد مهماني يا انتقال قطعي و انعكاس به شوراي نقل و انتقال، همچنين درخواست مدارك دانشجوي انتقالي از دانشگاه مبدا در چهارچوب ضوابط مربوط.
 • بررسي تقاضاهاي انصراف از درخواست ميهماني دانشجويان به دانشگاه اصفهان و صدور حكم مربوط.
 • بررسي تسويه حساب دانشجويان ميهمان و ارسال ريز نمرات آنان به دانشگاه‌هاي مبدا.
 • بررسي درخواست‌هاي متقاضيان ميهمان تكدرس، صدور احكام پس از اخذ نظر گروه آموزشي و انجام مكاتبات لازم.
 • تنظيم و اجراي تقويم زماني به منظور برنامه‌ريزي امور اداره پذيرش.
 • ارائه آمار در خصوص دانشجويان ميهمان، انتقال و انتقال توام با تغيير رشته.
 • اجراي فرايند ثبت نام دانشجويان جديدالورود، در همه مقاطع و انجام هماهنگي هاي مربوط به آن.
 • پيگيري اجراي فرايندهاي آموزشي در سامانه گلستان.
 • پيگيري و پاسخگويي به مشكلات و امور آموزشي دانشجويان در صورت مراجعه حضوري.
 • استعلام وضعيت صلاحيت عمومي دانشجويان غيرسنجشي همه مقاطع تا وصول پاسخ و ارسال به دانشكده.
 • پاسخگويي به نامه هاي واصله از دانشگاه ها، موسسات يا وزارت متبوع.
 • تشكيل جلسات هم انديشي به منظور رفع مشكلات آموزشي و بهبود كيفيت انجام كار.
 • بررسي، اظهار نظر و پاسخگويي به مكاتبات ارجاعي از سامانه اتوماسيون اداري و شبكه دولت.
 • ثبت درخواست معافيت تحصيلي دانشجويان پسر در بدو ثبت نام و كنترل وضعيت نظام وظيفه ساير دانشجويان(معافيت دائم،پايان خدمت،دانشجوي خارجي،نظاميان،شاغلين و...)
 • پيگيري ارسال اصل معافيت تحصيلي دانشجويان به صورت سالانه از نظام وظيفه
 • ثبت درخواست خروج از كشور دانشجويان و مكاتبه با نظام وظيفه
 • ثبت درخواست افزايش سنوات نظام وظيفه دانشجويان مشمول
 • تاييد و ثبت نامه خروج از كشور دانشجويان دانشگاه اصفهان و كليه دانشگاههاي زير پوشش دانشگاه اصفهان اعم از دولتي و غير انتفاعي و...
 • ثبت كليه معافيت تحصيلي هاي دانشجويان در سامانه گلستان به تفكيك شماره و تاريخ نامه
 • نظارت بر واحدهاي خدمات آموزشي دانشكده
تاریخ به روز رسانی:
1397/05/02
تعداد بازدید:
3729
Powered by DorsaPortal