درباره گروه آمار
سابقه گروه آمار در دانشگاه اصفهان به سال1363 برمي گردد كه دانشجويان موجود رشته آمار مدرسه عالي كورش به دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان منتقل شدند و آن موسسه تعطيل گرديد. ولي گروه عملاً در سال 1370 در دانشكده علوم به عنوان يك گروه مستقل و جديد تأسيس شد و اولين دوره دانشجويان كارشناسي آمار براي دانشگاه اصفهان پذيرش شدند.
گروه آمار از آن پس با تكميل كادر هيأت علمي خود به سرعت مراحل رشد و ترقي را پشت سرگذاشت به طوري كه دوره كارشناسي شبانه در سال1374، دوره هاي كارشناسي ارشد آمار اقتصادي –اجتماعي در سال1376 و آمار رياضي در سال 1377 و نيز دوره دكتراي آمار در سال 1384 در گروه آمار راه اندازي و دانشجو پذيرش شد.
گروه آمار دانشگاه اصفهان در طول مدت فعاليت كوتاه خود، با فارغ التحصيل كردن تعداد زيادي دانش آموخته كارشناسي روزانه، شبانه و دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتراي آمار عهده دار تربيت كارشناسان آمار مورد نياز سازمانها و صنايع و متخصصين آمار مورد نياز دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور بوده است.
هم اكنون گروه آمار داراي 11 عضو هيأت موجود و چند بورسيه دكتراي داخل و خارج ميباشد كه شامل 2 استاد، 1 دانشيار، 7 استاديار و يك دانشور با تخصص ها و گرايش هاي متنوع قابليت اعتماد، نظريه توزيع، نظريه اطلاع، آماره هاي ترتيبي، طرح آزمايشها، مدلسازي، فرآيندهاي تصادفي، نظريه صف، آمار چند متغيره، استنباط آماري، آمار فضايي، نظريه احتمال و نمونه گيري مي باشد كه از جامعيت و فراگيري منحصر به فردي در يك مجموعه واحد برخوردار است.
تعداد دانشجويان مشغول به تحصيل گروه در حال حاضر در دوره كارشناسي حدود 200 نفر، كارشناسي ارشد حدود 40 نفر و در دوره دكترا 16 نفر ميباشند.
در عمر كوتاه خود، درخشش دانشجويان اين گروه در مسابقات دانشجويي آمار كشور، المپياد علمي آمار و آزمونهاي ورودي ارشد و دكترا، ارائه و چاپ مقالات در همايش ها و مجلات معتبر بين المللي از يك سو و كسب افتخارات و عناوين علمي، آموزشي، پژوهشي و اجرايي اعضاي هيأت علمي گروه از جمله استاد نمونه كشوري، پژوهشگر نمونه استاني، كتاب سال برتر و نقش فعال در اداره امور دانشگاه و انجمن آمار ايران توسط اعضاي هيأت علمي گروه از سويي ديگر باعث شده است كه گروه آمار دانشگاه اصفهان يكي از گروههاي مطرح آمار در كشور و در سطح بين المللي محسوب گردد.
تاریخ به روز رسانی:
1397/05/27
تعداد بازدید:
198
Powered by DorsaPortal