۱۳۹۸ يکشنبه ۱۷ آذر
جلسه همتاكار در دانشكده فني مهندسي قديم
1396/12/01
  • بازديدوزير محترم علوم و رياست محترم دانشگاه از نمايشگاه دستاوردهاي مركزرشدو كارآفريني
  • بازديدوزير محترم علوم و رياست محترم دانشگاه از نمايشگاه دستاوردهاي مركزرشدو كارآفريني
  • بازديدوزير محترم علوم و رياست محترم دانشگاه از نمايشگاه دستاوردهاي مركزرشدو كارآفريني
  • جلسه همتاكار در دانشكده فني مهندسي قديم
  • جلسه همتاكار در دانشكده فني مهندسي قديم
  • جلسه همتاكار در دانشكده فني مهندسي قديم
  • جلسه همتاكار در دانشكده فني مهندسي قديم
  • جلسه همتاكار در دانشكده فني مهندسي قديم
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان -بلواردانشگاه -خيابان علم-مركزكارآفريني
كدپستي: 8174673441
E-mail: roshd-esf@res.ui.ac.ir 
تلفن: 37934363 -37933012 تلفكس: 37932924
Powered by DorsaPortal