۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن
ارتباط با ما

 نشاني :اصفهانخيبان هزار جريبدانشگاه اصفهانمعاونت تحقيقات و فناورياداره چاپ ،انتشارات و مجلات

 كدپستي:   73441-81746

 شماره تماس: 7932177-7932185 -0311

 فاكس7932177-0311 :

 رايانامه E-mail:Entesharat@ui.ac.ir :

سمت
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
پست الكترونيك
موضوع
توضيحات
فايل ارسالي
تغییر کد امنیتی
كد امنيت
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - :اصفهان –خيابان هزار جريب – دانشگاه اصفهان – معاونت تحقيقات و فناوري – اداره چاپ ،انتشارات و مجله هاي علمي
كدپستي: ...........
E-mail:  journals@res.ui.ac.ir,press@res.ui.ac.ir
تلفن: 03137932177تلفكس: ...................
Powered by DorsaPortal