۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۴ خرداد
المپياد علمي دانشجويي

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، به منظور تشويق و ترغيب دانشجويان دانشگاههاي كشور به مطالعه، تحقيق و ايجاد فرصت هاي مناسب علمي٬ هر ساله المپياد علمي دانشجويي كشور را برگزار مي نمايد. در راستاي ايجاد مشاركت گسترده تر دانشجويان دانشگاههاي سراسر كشور، المپياد غير متمركز از سال 1386 با تقسيم بندي دانشگاههاي كشور به 8 قطب دانشگاهي به اجرا در آمده است.
هر دانشگاه، دانشجويان علاقه مند و متقاضي را به صورت يك تيم 5 نفره در هر رشته به دانشگاه مركز قطب معرفي مي نمايد.
در مرحله نيمه نهايي كه ارديبهشت ماه هر سال برگزار مي شود، تيمهاي دانشگاهي در هر منطقه به طور همزمان با يكديگر به رقابت مي پردازند.
پس از اعلام نتايج مرحله غيرمتمركز، برگزيدگان هر قطب در قالب يك تيم 5 نفره) به مركز المپياد سازمان سنجش معرفي مي شوند (معرفي نفرات دوم تا پنجم هر تيم منوط به كسب حداقل 60 درصد نمره نفر اول همان گروه خواهد بود). در تابستان همان سال در آزمون هماهنگي كه توسط دبيرخانه اجرايي المپياد دانشجويي مديريت مي شود، منتخبين 10 منطقه دانشگاهي و منتخبين مرحله متمركز كه ازبرگزيدگان مرحله اول آزمون كارشناسي ارشد همان سال هستند، به رقابت خواهند پرداخت.

براساس نتايج آزمون مرحله نهايي، رتبه كليه شركت كنندگان مشخص خواهد شد. برگزيدگان رتبه هاي اول تا پانزدهم مرحله نهايي مي توانند از تسهيلات پذيرش بدون آزمون در مقطع كارشناسي ارشد بهره مند شوند افزون بر اينكه نفرات اول تا سوم مرحله نهايي آزمون المپياد علاوه بر كسب مدال از جوايز تحصيلي بنياد ملي نخبگان نيز بهره مند خواهند شد.
دانشگاه اصفهان به عنوان مسئول و مجري برگزاري مرحله غيرمتمركزالمپياد علمي دانشجويي در دانشگاه هاي زيرمجموعه منطقه 6 (استانهاي اصفهان، يزد و چهارمحال و بختياري)، از طرف دبيرخانه مركزي المپياد دانشجويي كشور انتخاب شده است.

هر يك از دانشگاههاي دولتي مستقر در اين استانها مي توانند طبق مصوبه دبيرخانه اجرايي المپياد، يك تيم حداكثر 5 نفره را طبق ضوابطي كه دانشگاه براي رشته هاي خود تعيين مي كند، در زمان مقرر انتخاب و از طريق معاونت آموزشي دانشگاه به دبيرخانه المپياد علمي دانشجويي غير متمركز منطقه 6 اعلام كند.

هر يك از مجموعه هاي دانشگاهي دانشگاههاي آزاد، پيام نور و غيرانتفاعي واقع در استان هاي مورد اشاره مجاز هستند در هر يك از رشته هاي آزمون، يك تيم حداكثر پنج نفره از ميان همه واحدهاي دانشگاهي مجموعه خود، انتخاب و در زمان مقرر به مركز قطب اعلام نمايند. چگونگي انتخاب تيم ها از ميان همه دانشگاه هاي مجموعه مربوط به عهده دانشگاه هاي آزاد، پيام نور و غير انتفاعي است ولي به منظور ايجاد شرايطي براي ارزيابي مؤثر دانشجويان در هر مجموعه پيشنهاد مي شود كه تيم ها از براساس يك آزمون مشترك در ميان همه واحدهاي مربوط انتخاب شوند. لازم به ذكر است آزمون هر دو مرحله به صورت تشريحي برگزار مي شود.

 
شرايط شركت در المپياد غيرمتمركز:
- فقط دانشجويان سال سوم و چهارم مي توانند در مرحله غيرمتمركز المپياد دانشجويي شركت نمايند.

ـ رشته تحصيلي دانشجويان معرفي شده بايد متناسب با رشته هاي اعلام شده از سوي دبيرخانه اجرايي المپياد باشد.

- دانشجويان بايد در زمان آزمون مرحله غيرمتمركز كه در ارديبهشت ماه برگزار مي شود در حال تحصيل باشند در غير اينصورت چنانچه در زمان اعلام نتايج در ليست منتخبين مرحله غيرمتمركز قرار گرفته باشند حق شركت در مرحله نهايي آزمون المپياد را نخواهند داشت (صدور و ارسال گواهي اشتغال به تحصيل براي دانشجويان معرفي شده به مركز قطب الزامي مي باشد)

بيست و سومين آزمون المپياد علمي دانشجويي كشور:

23 امين دوره المپياد دانشجويي در رشته هاي زبان و ادبيات فارسي، الهيات و معارف اسلامي، علوم اقتصادي، علوم تربيتي، حقوق، شيمي، فيزيك، زيست شناسي، رياضي، آمار، مهندسي برق، مهندسي شيمي، مهندسي عمران، مهندسي مكانيك، مهندسي كامپيوتر و مهندسي كشاورزي (زراعت و اصلاح نباتات)، مجموعه علوم جغرافيا، مجموعه علوم زمين، مجموعه مهندسي مواد و متالوژي، روانشناسي و مهندسي صنايع برگزار مي شود. مرحله غيرمتمركز اين دوره از المپياد در روزهاي پنجشنبه و جمعه ،13 و 14 ارديبهشت 1397 و مرحله نهايي آزمون در روزهاي 28 و 29 تيرماه 1397 برگزار خواهد شد.

 

مسئولين كميته هاي علمي منطقه 6:

آقاي دكتر شكراني مسئول كميته علمي گروه علوم قران و حديث
آقاي دكتر آقاحسيني مسئول كميته علمي گروه زبان و ادبيات فارسي
آقاي دكتر كاظمي مسئول كميته علمي گروه آمار
آقاي دكتر فخار مسئول كميته علمي گروه رياضي
آقاي دكتر احسان پور مسئول كميته علمي گروه زيست شناسي
آقاي دكتر تنگستاني نژاد مسئول كميته علمي گروه شيمي
آقاي دكتر ياوري مسئول كميته علمي گروه فيزيك
آقاي دكتر صفاري مسئول كميته علمي گروه علوم اقتصادي
آقاي دكتر شهابي مسئول كميته علمي گروه حقوق
آقاي دكتر جمشيدي مسئول كميته علمي گروه مهندسي كامپيوتر
آقاي دكتر عطايي مسئول كميته علمي گروه مهندسي برق
آقاي دكتر رحيمي مسئول كميته علمي گروه مهندسي شيمي
آقاي دكتر سعيدي مسئول كميته علمي گروه مهندسي كشاورزي
آقاي دكتر حجازي مسئول كميته علمي گروه مهندسي عمران
آقاي دكتر احمدي كيا مسئول كميته علمي گروه مهندسي مكانيك
آقاي دكتر نصراصفهاني مسئول كميته علمي گروه علوم تربيتي
آقاي دكتر اشرفي زاده مسئول كميته علمي گروه مهندسي مواد و متالوژي
خانم دكتر انتظاري مسئول كميته علمي گروه علوم جغرافيا
آقاي دكتر صفايي مسئول كميته علمي گروه زمين شناسي
آقاي دكتر نشاط دوست مسئول كميته علمي گروه روانشناسي
آقاي دكتر حجازي مسئول كميته علمي گروه مهندسي صنايع

 

برنامه زمانبندي مرحله غيرمتمركز 23 امين دوره المپياد علمي دانشجويي

برگزيدگان مرحله نهايي بيستمين و دومين دوره المپياد علمي دانشجويي كشور

نتايج مرحله غيرمتمركز آزمون المپياد دانشجويي دانشگاههاي قطب 5

 

توصيه‌هاي كلي به كليه داوطلبان شركت‌كننده در بيست و سومين المپياد علمي دانشجويي كشور (ويژه داوطلبان دانشگاه‌هاي زيرمجموعه منطقه 6 المپياد دانشجويي)

 

حوزه هاي برگزاري آزمون در مرحله غيرمتمركز (مجموعه دانشگاههاي مستقر در منطقه 6)

دانشجويان دانشگاه هاي اصفهان، صنعتي اصفهان، خوانسار، پيام نور استان اصفهان، غيرانتفاعي هاي استان اصفهان، مركز آموزش عالي شهرضا و دانشكده فني و مهندسي گلپايگان در دانشگاه اصفهان ساختمان آمار و رياضي

دانشجويان دانشگاه هاي يزد و ميبد در دانشگاه يزد

دانشجويان دانشگاه كاشان در دانشگاه كاشان ساختمان علوم پايه

دانشجويان دانشگاه شهركرد در دانشگاه شهركرد

تاریخ به روز رسانی:
1397/05/02
تعداد بازدید:
16835
Powered by DorsaPortal