۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند
ميزخدمت

مفيد براي اعضاي هيات علمي و سايرين

نام خدمت ارائه شده
آدرس ارجاع و پيگيري خدمت
نحوه دسترسي
كارشناس مربوطه/ شماره تماس
امور اداري اداره انتشارات
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشي/واحدها/اداره چاپ و انتشارات
سركار خانم طوبي پناهي
37932177
كارشناس نشريات :جغرافيا و برنامه ريزي محيطي
-پژوهش هاي ادب عرفاني(گوهرگويا)
-تحقيقات بازاريابي نوين
-آب و هواشناسي كاربردي
 
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشي/واحدها/اداره چاپ و انتشارات
 
سركار خانم طوبي پناهي
03137933194
مراحل چاپ
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشي/واحدها/اداره چاپ و انتشارات/كتاب/مراحل چاپ كتاب

جناب آقاي رضا نيكبخت

37934255
 فرم هاي چاپ كتاب
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشي/واحدها/اداره چاپ و انتشارات/كتاب/مراحل چاپ كتاب

جناب آقاي رضا نيكبخت

03137932185
نشريات:-مديريت توليد و عمليات
-رياضي و جامعه
International Journal of Group Theory

 
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشي/واحدها/اداره چاپ و انتشارات-دفتر نشريات
 سركار خانم موسوي فرد 03137934125
 سامانه مشابهت ياب مقالات فارسي 
سايت دانشگاه اصفهان/ساير سامانه‌ها/ سامانه‌هاي مشابهت‌ياب
 سركارخانم زهرا ظهرابي 37934335
 سامانه مشابهت ياب مقالات انگليسي 
 http://ui.researchlink.ir/
سايت دانشگاه اصفهان/ساير سامانه‌ها/ سامانه‌هاي مشابهت‌ياب
 سركارخانم زهرا ظهرابي 37934335
 فرايند ارزيابي مقالات http://journals.ui.ac.ir/
سايت دانشگاه اصفهان/ساير سامانه‌ها/ نشريات
 سركارخانم زهرا ظهرابي 37934335
 فرايند آماده سازي مقالات براي چاپ
سايت دانشگاه اصفهان/ساير سامانه‌ها/ نشريات
سركار خانم رابعه السادات موسوي فرد
37934125
نمايه سازي نشريات كارشناس نشريات
كارشناس كتاب

  http://isc.gov.ir/fa

دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشي/واحدها/اداره چاپ و انتشارات-دفتر نشريات
سركار خانم آرزو رحيم سلماني
37934230
 كارشناسي نشريات علوم شناختي -
روانشناسي مثبت -
حسابداري مالي -متافيزيك-
زيست شناسي گياهي ايران
-پترولوژي
 
 
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشي/واحدها/اداره چاپ و انتشارات-دفتر نشريات
 سركارخانم منصوره قضاوي
37934164
 كارشناسي نشريات:جامعه شناسي..
پژوهش هاي چينه نگاري و..
پژوهش هاي راهبردي مسائل اجتماعي ايران
زبان شناسي
دارايي وتامين مالي 

 
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشي/واحدها/اداره چاپ و انتشارات-دفتر نشريات
سركار خانم نيلوفر محمد طاهري
37932175
 كارشناسي نشريات
International Economics Studies
پژوهش هاي قرآن
هوش محاسباتي در مهندسي برق
 
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشي/واحدها/اداره چاپ و انتشارات-دفتر نشريات
سركار خانم زهرا ظهرابي
37934335
 كارشناس نشريات
الهيات تطبيقي 
 بحوث في اللغة العربية
 تاكسونومي و بيوسيستماتيك
 فنون ادبي
 
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشي/واحدها/اداره چاپ و انتشارات-دفتر نشريات
 سركار خانم زهرا بهشتي نژاد
37932680
كارشناس نشريه
 GasProcessing
Applied Research on English Language
 Journal of Computing and Security
 Revue des Études de la Langue Française
 رويكردهاي نوين آموزشي-پژوهش هاي تاريخي
جغرافيا و برنامه ريزي فضايي 
 
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشي/واحدها/اداره چاپ و انتشارات-دفتر نشريات
 سركار خانم ليلا گرجي 
37933195
پژوهش هاي تاريخي
زيست شناسي ميكروارگانيسم ها
 متن شناسي ادب فارسي

 Iranian Journal of EnvironmentalTechnology
 
دانشگاه اصفهان/معاونت پژوهشي/واحدها/اداره چاپ و انتشارات-دفتر نشريات
 جناب آقاي ميثم عودسوزان
37934255

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/06
تعداد بازدید:
1523
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الكترونيكي شما
شماره تلفن
توضيحات
تغییر کد امنیتی
كد امنيت
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - :اصفهان –خيابان هزار جريب – دانشگاه اصفهان – معاونت تحقيقات و فناوري – اداره چاپ ،انتشارات و مجله هاي علمي
كدپستي: ...........
E-mail:  journals@res.ui.ac.ir,press@res.ui.ac.ir
تلفن: 03137932177تلفكس: ...................
Powered by DorsaPortal