درباره گروه مهندسي انرژي هاي تجديد پذير
نياز روز افزون به انرژي از يك سو و آلودگي محيط زيست ناشي از سوخت هاي فسيلي، بشر را به سمت استفاده بهينه از منابع، بويژه از منابع پاك كه اغلب تجديدپذير مي باشند سوق داده است. به عنوان مثال استفاده از انرژي باد به جاي سوخت هاي فسيلي مي تواند ميزان دي اكسيد كربن توليد شده به ازاء هر مگاوات را بين 59/0-33/0 تن كاهش دهد. كشور پهناور ايران با متوسط 320 روز تابش خورشيد در سال و ساخت و سازهاي رو به ازدياد مي تواند يكي از مصرف كنندگان انرژي خورشيدي به صورت مبدل هاي حرارتي و الكتريكي باشد.با تربيت نيروي كارآمد در زمينه مهندسي انرژي موقعيت كشور ايران به لحاظ صنعتي و اقتصادي بسيار ممتاز خواهد شد. در اين راستا گروه آموزشي مهندسي انرژي كار خود را با جذب 10 دانشجو در گرايش مهندسي انرژي هاي تجديد پذير از ترم اول سال تحصيلي 1390 آغاز به كار نمود
با توجه به دو دغدغه امروز كشور، بحران محيط زيست و آب و با نگرش عملگرايانه، گروه انرژي اقدام به بومي سازي تكنولوژي انرژي هاي تجديدپذير و تجهيز آزمايشگاه خود %100 بر پايه امكانات گروه و توانمندي دانشجويان با زمينه هاي مختلف نموده است.و تا به حال موفق به تجهيز نيمي از آزمايشگاه شده است و پروژه هايي را نيز از صنايع مختلف (پالايشگاه ،عسلويه ، نيروگاه شهيد منتظري ، شركت گازو شهرداري ) اتخاذ نموده است
 
                                  علم چندان كه بيشتر خواني                                                 چون عمل در تو نيست ناداني
                                                                                                                                                          << سعدي >>
تاریخ به روز رسانی:
1398/01/20
تعداد بازدید:
223
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان
كدپستي: 8174673441
E-mail: Info@ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
تلفن: 2640-37932128 تلفكس: 36687396
Powered by DorsaPortal