داده‌كاوي

1- مقدمه

1-1- چرا داده‌كاوي؟

1-2- داده‌كاوي چيست؟

1-3- يك ديد چندبعدي از داده‌كاوي

1-4- چه نوع داده‌هايي را مي‌توان كاوش نمود؟

1-5- چه نوع الگوهايي را مي‌توان كاوش نمود؟

1-6- از چه تكنولوژي‌هايي استفاده مي‌شود؟

1-7- چه كاربردهايي مدنظر است؟

1-8- بحث‌هاي اصلي در داده‌كاوي

1-9- تاريخچه‌اي مختصر از داده‌كاوي و جامعه داده‌كاوي

 

2- شناخت داده‌ها

2-1- اشياء داده‌اي و انواع صفت‌ها

2-2- توصيف آماري داده‌ها

2-3- مصورسازي داده‌ها

2-4- اندازه‌گيري ميزان شباهت و عدم شباهت داده‌ها

 

3- پيش‌پردازش داده‌ها

3-1- پيش‌پردازش داده‌ها (يك ديد كلي)

3-2- پاك‌سازي داده‌ها

3-3- يكپارچه‌سازي داده‌ها

3-4- كاهش داده‌ها

3-5- تغيير شكل داده‌ها و گسسته‌سازي داده‌ها

 

4- انبار داده و پردازش تحليلي برخط

4-1- مفاهيم پايه

 

5- الگوهاي پرتكرار، وابستگي‌ها و همبستگي‌ها

5-1- مفاهيم پايه

5-2- روش‌هاي كاوش الگوهاي پرتكرار

5-2-1- رهيافت توليد و تست كانديدها (Apriori)

5-2-2- بهبود كارآيي روش Apriori

5-2-3- رهيافت رشد الگوهاي پرتكرار (FPGrowth)

5-2-4- كاوش الكوهاي پرتكرار از داده‌هاي با فرمت عمودي (ECLAT)

5-2-5- كاوش الگوهاي پرتكرار بسته و الگوهاي بيشينه

5-3- كدام الگوها جذاب هستند؟ (روش‌هاي ارزيابي الگوها)

 

6- طبقه‌بندي مفاهيم و روش‌هاي پايه

6-1- مفاهيم پايه

6-2- استنتاج درخت تصميم

6-3- روش‌هاي طبقه‌بندي بيز

6-4- طبقه‌بندي مبتني بر قانون

6-5- ارزيابي و انتخاب مدل

6-6- روش‌هاي بهبود دقت طبقه‌بندي (روش‌هاي تجميعي)

 

7- طبقه‌بندي مفاهيم و روش‌هاي پيشرفته

7-1- شبكه‌هاي باور بيزين

7-2- شبكه‌هاي عصبي (انتشار رو به عقب)

7-3- ماشين‌هاي بردار پشتيبان

7-4- طبقه‌بندي با استفاده از الگوهاي پرتكرار

7-5- رهيافت نزديكترين همسايه‌ها (يادگيرنده‌هاي تنبل)

7-6- الگوريتم ژنتيك

7-7- ديگر روش‌هاي طبقه‌بندي

7-8- مطالب اضافي در مورد طبقه‌بندي

 

8- خوشه‌بندي مفاهيم و روش‌هاي پايه

8-1- مفاهيم پايه

8-2- روش‌هاي افرازبندي

8-3- روش‌هاي سلسله مراتبي

8-4- روش‌هاي مبتني بر چگالي

8-5- روش‌هاي مبتني بر مشبك

8-6- ارزيابي خوشه‌بندي

 
 
 
  
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/13
تعداد بازدید:
87
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الكترونيكي شما
شماره تلفن
توضيحات
تغییر کد امنیتی
كد امنيت
Powered by DorsaPortal