۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۴ خرداد
FA
دانشگاه اصفهان
سال نهم، شماره دو، شماره پياپي(33) تابستان 98
فصلنامه علمي نشريه تحقيقات بازاريابي نوين
سال نهم، شماره دو، شماره پياپي(33) تابستان 98

سال نهم، شماره دو، شماره پياپي(33) تابستان 98

 
دانشگاه اصفهان با همكاري دانشگاه‌هاي شهيد بهشتي، علامه طباطبايي، يزد، شيراز، صنعتي اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات، اقدام به انتشار مجله علمي تحقيقات بازاريابي نوين نموده است. اين مجله بر اساس مصوبه شماره 104401/11/3/89 مورخ 14/12/89 كميسيون نشريات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، داراي درجه علمي است و در پايگاه هاي استنادي  Ebsco, Google Scholar, ISC, Doaj, Ulrich نمايه شده است.
تاریخ:
1398/09/06
تعداد بازدید:
684
منبع:
Powered by DorsaPortal