۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۴ خرداد
جلسه همتاكار در دانشكده فني مهندسي قديم
1396/12/01
  • بازديدوزير محترم علوم و رياست محترم دانشگاه از نمايشگاه دستاوردهاي مركزرشدو كارآفريني
  • بازديدوزير محترم علوم و رياست محترم دانشگاه از نمايشگاه دستاوردهاي مركزرشدو كارآفريني
  • بازديدوزير محترم علوم و رياست محترم دانشگاه از نمايشگاه دستاوردهاي مركزرشدو كارآفريني
  • جلسه همتاكار در دانشكده فني مهندسي قديم
  • جلسه همتاكار در دانشكده فني مهندسي قديم
  • جلسه همتاكار در دانشكده فني مهندسي قديم
  • جلسه همتاكار در دانشكده فني مهندسي قديم
  • جلسه همتاكار در دانشكده فني مهندسي قديم
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان -بلواردانشگاه - دانشگاه اصفهان - روبروي مصلاي دانشگاه - مركز رشد و كارآفريني (دانشكده قديم علوم تربيتي و روانشناسي)
كدپستي: 8174673441
E-mail: roshd-esf@res.ui.ac.ir 
تلفن: 37934363 -37933080  تلفكس: 37932924
Powered by DorsaPortal