۱۳۹۸ شنبه ۱۷ اسفند
FA
دانشگاه اصفهان
افتخارات و دستاوردها
انتخاب عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان به عنوان استاد سرآمد علمي
دكتر داوود ميرزايي عضو هيات علمي دانشكده رياضي و آمار دانشگاه اصفهان از سوي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در گروه الف به عنوان سرآمد علمي سال 1399 معرفي شد.
1399/03/07
انتخاب دكتر ولي اله ميرخاني به عنوان استاد نمونه كشوري
دكتر ولي اله ميرخاني استاد شيمي دانشگاه اصفهان به عنوان استاد نمونه كشوري انتخاب و مورد تجليل وزير علوم تحقيقات و فناوري قرار گرفت.
1399/02/24
كسب رتبه برتر دانشگاه اصفهان در جشنواره شهيد رجايي
دانشگاه اصفهان در بيست و يكمين جشنواره شهيد رجايي استان اصفهان به عنوان دستگاه برتر در گروه علمي و فرهنگي معرفي و مورد تجليل قرار گرفت.
1397/06/05
تازه های انتشارات
تازه های انتشارات
فصلنامه علمي نشريه تحقيقات  بازاريابي نوين
سال نهم، شماره دو، شماره پياپي(33) تابستان 98
1398/09/06
فصلنامه علمي برنامه ريزي فضايي
فصلنامه علمي برنامه ريزي فضايي
1398/04/22
تازه های کتاب
تقويت بخش مركزي
تقويت بخش مركزي
1398/08/06
زمين شناسي زغال سنگ
زمين شناسي زغال سنگ
1398/08/06
Powered by DorsaPortal