دفاعيه : خانم آمنه داودي
دفاعيه : خانم آمنه داودي
دفاعيه : خانم آمنه داودي دانشجوي كارشناسي ارشد باعنوان « تحليل وجوه تفسيري آيات قرآن براساس اختلاف قرائات درتفاسير منتخب» كه سه شنبه مورخ 94/7/28 ساعت 30/11 دركلاس 20 برگزار مي گردد.
دفاعيه : خانم آمنه داودي دانشجوي كارشناسي ارشد باعنوان « تحليل وجوه تفسيري آيات قرآن براساس اختلاف قرائات درتفاسير منتخب» كه سه شنبه مورخ 94/7/28 ساعت 30/11 دركلاس 20 برگزار مي گردد.
تاریخ:
1394/07/25
تعداد بازدید:
18
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كدپستي: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اينستاگرام Ui_Ltr@
اين لينك را دنبال كنيد تا به گروه علوم اجتماعي در WhatsApp ملحق شويد:
براي مشاهده شماره تلفن ها به بالاي صفحه منوي كاركنان مراجعه فرماييد.
Powered by DorsaPortal