دفاع خانم مرضيه سليماني مقطع ارشد رشته تاريخ
دفاع خانم مرضيه سليماني مقطع ارشد رشته تاريخ تحت عنوان مناسبات شيعيان اماميه با اسماعيليه در ايران تا سقوط الموت روز سه شنبه مورخ 12/8/94ساعت 15/12 تالار صائب برگزار مي گردد.
تاریخ:
1394/08/10
تعداد بازدید:
98
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كدپستي: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اينستاگرام Ui_Ltr@
اين لينك را دنبال كنيد تا به گروه علوم اجتماعي در WhatsApp ملحق شويد:
براي مشاهده شماره تلفن ها به بالاي صفحه منوي كاركنان مراجعه فرماييد.
Powered by DorsaPortal