آزمون دكتري ، گروه زمان مصاحبه دكتري را روزهاي سه شنبه وچهارشنبه 3و4 خرداد ماه 1395
آزمون دكتري ، گروه زمان مصاحبه دكتري را روزهاي سه شنبه وچهارشنبه 3و4 خرداد ماه 1395
آزمون دكتري ، گروه زمان مصاحبه دكتري را روزهاي سه شنبه وچهارشنبه 3و4 خرداد ماه 1395

1. زمينه آزمون دكتري ، گروه زمان مصاحبه دكتري را روزهاي سه شنبه وچهارشنبه 3و4 خرداد ماه 1395 تعيين نموده وضريب تاثير 50% آزمون كتبي و50%مصاحبه را براي اين آزمون براي داوطلبان رشته هاي مختلف تاريخ پيشنهاد نمودند.

تاریخ:
1395/02/15
تعداد بازدید:
50
منبع:
گروه تاريخ
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كدپستي: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اينستاگرام Ui_Ltr@
اين لينك را دنبال كنيد تا به گروه علوم اجتماعي در WhatsApp ملحق شويد:
براي مشاهده شماره تلفن ها به بالاي صفحه منوي كاركنان مراجعه فرماييد.
Powered by DorsaPortal