برگزاري دفاع پايان نامه دكتري رشته زبان وادبيات فارسي خانم ساناز رحيم بيگي
برگزاري دفاع پايان نامه دكتري رشته زبان وادبيات فارسي
برگزاري دفاع پايان نامه دكتري رشته زبان وادبيات فارسي خانم ساناز رحيم بيگي گرايش ادبيات غنايي

برگزاري دفاع پايان نامه دكتري رشته زبان وادبيات فارسي خانم ساناز رحيم بيگي گرايش ادبيات غنايي
عنوان پايان نامه: نقد وتحليل زبان در ده رمان منتخب پسامدرن ايران
استاد راهنما: دكتر محمود براتي
استاد مشاور: دكتر محمدرضا نصراصفهاني
استاد داور خارج گروه: دكتر قدرت اله طاهري از دانشگاه شهيد بهشتي تهران

زمان: چهارشنبه 29/2/95
مكان: دانشكده ادبيات - تالار صائب 2

تاریخ:
1395/02/27
تعداد بازدید:
12
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كدپستي: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اينستاگرام Ui_Ltr@
اين لينك را دنبال كنيد تا به گروه علوم اجتماعي در WhatsApp ملحق شويد:
براي مشاهده شماره تلفن ها به بالاي صفحه منوي كاركنان مراجعه فرماييد.
Powered by DorsaPortal