علوم قرآن و حديث: كارگاه «آشنايي با روش هاي جديد مطالعات انسان شناسي ومردم شناسي در قرآن و حديث » مكان تالار مرحوم دكتر مهر عليزاده -مورخ 11/5/95-ساعت 12-8
علوم قرآن و حديث :گارگاه پژوهشي توسط استاد آقاي دكتر احمد پاكتچي بر گزار مي گردد.
علوم قرآن و حديث: كارگاه پژوهشي توسط استاد آقاي دكتر احمد پاكتچي«آشنايي با روش هاي جديد مطالعات انسان شناسي ومردم شناسي در قرآن و حديث »مكان تالار مرحوم دكتر مهر عليزاده -روز دوشنبه مورخ 11/5/95-ساعت 12-8
علوم قرآن و حديث: كارگاه پژوهشي توسط استاد دكتر احمد پاكتچي «آشنايي با روش هاي جديد مطالعات انسان شناسي ومردم شناسي در قرآن و حديث »مكان تالار مرحوم دكتر مهر عليزاده -روز دوشنبه مورخ 11/5/95-ساعت 12-8
تاریخ:
1395/05/05
تعداد بازدید:
53
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كدپستي: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اينستاگرام Ui_Ltr@
اين لينك را دنبال كنيد تا به گروه علوم اجتماعي در WhatsApp ملحق شويد:
براي مشاهده شماره تلفن ها به بالاي صفحه منوي كاركنان مراجعه فرماييد.
Powered by DorsaPortal