دفاع خانم شهناز عرب صالحي نصر آبادي مقطع ارشد گروه تاريخ
دفاع خانم شهناز عرب صالحي نصر آبادي مقطع ارشد گروه تاريخ روز سه شنبه 27/7/95 ساعت 10-8 مكان تالار دكتر رباني برگزار مي گردد.
دفاع خانم شهناز عرب صالحي نصر آبادي مقطع ارشد گروه تاريخ روز سه شنبه 27/7/95 ساعت 10-8 مكان تالار دكتر رباني برگزار مي گردد.
تاریخ:
1395/07/18
تعداد بازدید:
39
منبع:
گروه تاريخ
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كدپستي: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اينستاگرام Ui_Ltr@
اين لينك را دنبال كنيد تا به گروه علوم اجتماعي در WhatsApp ملحق شويد:
براي مشاهده شماره تلفن ها به بالاي صفحه منوي كاركنان مراجعه فرماييد.
Powered by DorsaPortal