اولين كارگاه آموزشي بين المللي مردم نگاري تصويري شيعه با تكيه براربعين حسيني
اولين كارگاه آموزشي بين المللي مردم نگاري تصويري شيعه با تكيه بر اربعين حسيني چهارشنبه26 و27 آبان 1395
 
 اولين كارگاه آموزشي بين المللي مردم نگاري تصويري شيعه با تكيه براربعين حسيني  چهارشنبه26 وپنج شنبه 27 آبان 1395    
تاریخ:
1395/08/17
تعداد بازدید:
25
منبع:
گروه تاريخ
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كدپستي: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اينستاگرام Ui_Ltr@
اين لينك را دنبال كنيد تا به گروه علوم اجتماعي در WhatsApp ملحق شويد:
براي مشاهده شماره تلفن ها به بالاي صفحه منوي كاركنان مراجعه فرماييد.
Powered by DorsaPortal