كارگاه شيوه نقد كتاب در حوزه تاريخ/ مدرس: دكتر علي اكبر عباسي/دكتر ابوالحسن فياض انوش
كارگاه شيوه نقد كتاب در حوزه تاريخ
كارگاه شيوه نقد كتاب در حوزه تاريخ/ مدرس: دكتر علي اكبر عباسي/دكتر ابوالحسن فياض انوش
كارگاه شيوه نقد كتاب در حوزه تاريخ/ مدرس: دكتر علي اكبر عباسي/دكتر ابوالحسن فياض انوش
سه شنبه: 25/08/1395 ساعت 10 تا 12
دوشنبه: 01/09/1395 ساعت 10 تا 12
مكان قطب فرهنگ و تمدن شيعه در دوره صفوي
تاریخ:
1395/08/23
تعداد بازدید:
5
منبع:
گروه تاريخ
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كدپستي: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اينستاگرام Ui_Ltr@
اين لينك را دنبال كنيد تا به گروه علوم اجتماعي در WhatsApp ملحق شويد:
براي مشاهده شماره تلفن ها به بالاي صفحه منوي كاركنان مراجعه فرماييد.
Powered by DorsaPortal