زمان برگزاري امتحان جامع گروه تاريخ. در نيمسال دوم 95
زمان برگزاري امتحان جامع گروه تاريخ. در نيمسال دوم 95
امتحان جامع گروه تاريخ. در نيمسال دوم 95 :روزهاي يك شنبه 21و22 خرداد 96 ساعت 8 صبح در دفتر گروه برگزار مي گردد. لازم به ذكر است جهت اخذ مجوز امتحان جامع از تاريخ 26/1/96 تا 17/3/96 با آقاي كاظمي به شماره 39734332 تماس حاصل نماييد.
امتحان جامع گروه تاريخ. در نيمسال دوم 95 :روزهاي يك شنبه 21و22 خرداد 96 ساعت 8 صبح در دفتر گروه برگزار مي گردد.
لازم به ذكر است جهت اخذ مجوز امتحان جامع از تاريخ 26/1/96 تا 17/3/96 با آقاي كاظمي به شماره 39734332 تماس حاصل نماييد.
تاریخ:
1396/01/26
تعداد بازدید:
69
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كدپستي: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اينستاگرام Ui_Ltr@
اين لينك را دنبال كنيد تا به گروه علوم اجتماعي در WhatsApp ملحق شويد:
براي مشاهده شماره تلفن ها به بالاي صفحه منوي كاركنان مراجعه فرماييد.
Powered by DorsaPortal