انجمن علمي گروه علوم قرآن و حديث
انجمن علمي گروه علوم قرآن و حديث
انجمن علمي گروه علوم قرآن و حديث برگزار مي كند صبحانه صميمانه گفت و گوي صميمانه اساتيد و دانشجويان با محوريت دغدغه هاي دانشجويي مكان : محوطه مياني دانشكده ادبيات و علوم انساني زمان : سه شنبه 14 آذر ماه ساعت 7-8 صبح
انجمن علمي گروه علوم قرآن و حديث برگزار مي كند صبحانه صميمانه گفت و گوي صميمانه اساتيد و دانشجويان با محوريت دغدغه هاي دانشجويي مكان : محوطه مياني دانشكده ادبيات و علوم انساني زمان : سه شنبه 14 آذر ماه ساعت 7-8 صبح
تاریخ:
1396/09/14
تعداد بازدید:
5
منبع:
گروه علوم قرآن
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كدپستي: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اينستاگرام Ui_Ltr@
اين لينك را دنبال كنيد تا به گروه علوم اجتماعي در WhatsApp ملحق شويد:
براي مشاهده شماره تلفن ها به بالاي صفحه منوي كاركنان مراجعه فرماييد.
Powered by DorsaPortal