برگزاري دفاع خانم پروين حقي دانشجوي ارشد (گروه تاريخ)
برگزاري دفاع خانم پروين حقي دانشجوي ارشد (گروه تاريخ)
برگزاري دفاع خانم پروين حقي دانشجوي ارشد (گروه تاريخ)باعنوان«مطالعه تاريخي نقش آدابو مناسك شيعي در ورزش باستاني و زورخانه اي ايران از (907 تا 1341 ق/880 تا 1389ش)»به راهنمايي آقاي دكتر پير مراديانروز سه شنبه مورخ 96/11/24 ساعت 12:30 در تالار دكتر رباني برگزار مي گردد.
برگزاري دفاع خانم پروين حقي دانشجوي ارشد (گروه تاريخ)باعنوان«مطالعه تاريخي نقش آدابو مناسك شيعي در ورزش باستاني و زورخانه اي ايران از (907 تا 1341 ق/880 تا 1389ش)»به راهنمايي آقاي دكتر پير مراديانروز سه شنبه مورخ 96/11/24 ساعت 12:30 در تالار دكتر رباني برگزار مي گردد.
تاریخ:
1396/11/19
تعداد بازدید:
25
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كدپستي: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اينستاگرام Ui_Ltr@
اين لينك را دنبال كنيد تا به گروه علوم اجتماعي در WhatsApp ملحق شويد:
براي مشاهده شماره تلفن ها به بالاي صفحه منوي كاركنان مراجعه فرماييد.
Powered by DorsaPortal