دفاع دكتري ؛گروه تاريخ
دفاع دكتري ؛گروه تاريخ
دفاع آقاي محسن شانه اي دانشجوي دكتري با عنوان«جايگاه و عملكرد گروههاي فرودست در تغييرات سياسي اجتماعي اقتصادي صفويه از 996 تا 1135»به راهنمايي آقاي دكتر جعفري و آقاي دكتر فروغي.در روز شنبه مورخ 1397/2/8 در تالار دكتر رباني بر گزار مي گردد.
دفاع آقاي محسن شانه اي دانشجوي دكتري با عنوان«
جايگاه و عملكرد گروههاي فرودست در تغييرات سياسي اجتماعي اقتصادي عصر صفويه از 996 تا 1135
»به راهنمايي آقاي دكتر جعفري و آقاي دكتر فروغي.در روز شنبه مورخ 1397/2/8 در تالار دكتر رباني بر گزار مي گردد.
تاریخ:
1397/01/22
تعداد بازدید:
50
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كدپستي: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اينستاگرام Ui_Ltr@
اين لينك را دنبال كنيد تا به گروه علوم اجتماعي در WhatsApp ملحق شويد:
براي مشاهده شماره تلفن ها به بالاي صفحه منوي كاركنان مراجعه فرماييد.
Powered by DorsaPortal