جناب آقاي دكتر عباسي
گروه تاريخ-افتخاري ديگر
جناب آقاي دكترعباسي، انتخاب شمابه عنوان مدرس نمونه در دانشكده ادبيات كه افتخار ديگري براي گروه تاريخ نيزمحسوب ميشود،
جناب آقاي دكترعباسي، انتخاب شمابه عنوان مدرس نمونه در دانشكده ادبيات كه افتخار ديگري براي گروه تاريخ نيزمحسوب ميشود،
تاریخ:
1397/02/11
تعداد بازدید:
16
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كدپستي: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اينستاگرام Ui_Ltr@
اين لينك را دنبال كنيد تا به گروه علوم اجتماعي در WhatsApp ملحق شويد:
براي مشاهده شماره تلفن ها به بالاي صفحه منوي كاركنان مراجعه فرماييد.
Powered by DorsaPortal