پيش دفاع خانم فرشته السادات حسيني
پيش دفاع خانم فرشته السادات حسيني
پيش دفاع خانم فرشته السادات حسيني مقطع دكتر گروه زبان و ادبيات فارسي روز دوشنبه 97/7/23 ساعت 4-2 در دفتر گروه برگزار مي گردد
پيش دفاع خانم فرشته السادات حسيني مقطع دكتر گروه زبان و ادبيات فارسي روز دوشنبه 97/7/23 ساعت 4-2 در دفتر گروه برگزار مي گردد
تاریخ:
1397/07/23
تعداد بازدید:
18
منبع:
گروه زبان وادبيات فارسي
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كدپستي: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اينستاگرام Ui_Ltr@
اين لينك را دنبال كنيد تا به گروه علوم اجتماعي در WhatsApp ملحق شويد:
براي مشاهده شماره تلفن ها به بالاي صفحه منوي كاركنان مراجعه فرماييد.
Powered by DorsaPortal