برگزاري جلسه دفاع پايان نامه آقاي داريوش غلامي دانشجوي دكتري تاريخ ايران اسلامي
برگزاري جلسه دفاع پايان نامه آقاي داريوش غلامي دانشجوي دكتري تاريخ ايران اسلامي
جلسه دفاع پايان نامه آقاي داريوش غلامي دانشجوي دكتري تاريخ ايران اسلامي روز سه شنبه مورخ1397/12/21 ساعت 14-16 در دانشكده ادبيات و علوم انساني- طبقه دوم - كلاس 38 به راهنمايي آقايان دكتردهقان نژاد و دكتر جعفري با عنوان«بررسي و تحليل انتقادي الگوي اصلاح و نوسازي ايران دوره قاجار از منظر منورالفكر ايراني ساكن در عثماني بر اساس مندرجات روزنامه اختر(1292-1314 هق/1876-1896م» برگزار مي گردد.
 جلسه دفاع پايان نامه آقاي داريوش غلامي دانشجوي  دكتري تاريخ ايران اسلامي  روز سه شنبه مورخ1397/12/21 ساعت 14-16 در دانشكده ادبيات و علوم انساني- طبقه دوم - كلاس 38 به راهنمايي آقايان دكتردهقان نژاد و دكتر جعفري با عنوان«بررسي و تحليل انتقادي الگوي اصلاح و نوسازي ايران دوره قاجار از منظر منورالفكر ايراني ساكن در عثماني بر اساس مندرجات روزنامه اختر(1292-1314 هق/1876-1896م» برگزار مي گردد.
تاریخ:
1397/12/07
تعداد بازدید:
35
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كدپستي: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اينستاگرام Ui_Ltr@
اين لينك را دنبال كنيد تا به گروه علوم اجتماعي در WhatsApp ملحق شويد:
براي مشاهده شماره تلفن ها به بالاي صفحه منوي كاركنان مراجعه فرماييد.
Powered by DorsaPortal