برگزاري جلسه دفاع پايان نامه آقاي مجيد نصرآبادي دانشجوي دكتري تاريخ ايران اسلامي
برگزاري جلسه دفاع پايان نامه آقاي مجيد نصرآبادي دانشجوي دكتري تاريخ ايران اسلامي
جلسه دفاع پايان نامه آقاي مجيد نصرآبادي دانشجوي دكتري تاريخ ايران اسلامي روز سه شنبه مورخ1397/12/21 ساعت 13:30-11:30در دانشكده ادبيات و علوم انساني- طبقه دوم - كلاس38 به راهنمايي آقايان دكتر جعفري و دكتر نورائي با عنوان«تحليل روند تحولات سرحدي شمال شرق ايران از دهانه ي ذوالفقار تا خليج حسينقلي از عهدنامه ي آخال 1299 ه ق/1881م تا عهدنامه ي مودت 1339 ه ق/ 1921» برگزار مي گردد.
 جلسه دفاع پايان نامه آقاي مجيد نصرآبادي دانشجوي  دكتري تاريخ ايران اسلامي  روز سه شنبه مورخ1397/12/21 ساعت 13:30-11:30در دانشكده ادبيات و علوم انساني- طبقه دوم - كلاس38 به راهنمايي آقايان دكتر جعفري و دكتر نورائي با عنوان«تحليل روند تحولات سرحدي شمال شرق ايران از دهانه ي ذوالفقار تا خليج حسينقلي از عهدنامه ي آخال 1299 ه ق/1881م تا عهدنامه ي مودت 1339 ه ق/ 1921» برگزار مي گردد.
تاریخ:
1397/12/08
تعداد بازدید:
54
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كدپستي: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اينستاگرام Ui_Ltr@
اين لينك را دنبال كنيد تا به گروه علوم اجتماعي در WhatsApp ملحق شويد:
براي مشاهده شماره تلفن ها به بالاي صفحه منوي كاركنان مراجعه فرماييد.
Powered by DorsaPortal