برگزاري جلسه دفاع خانم د افسانه گلستان ارشد:تاريخ
برگزاري جلسه دفاع خانم د افسانه گلستان ارشد:تاريخ
دفاع خانم افسانه گلستان كارشناسي ارشد:تاريخ با عنوان«تبيين تحليل و بررسي تطبيقي گسترش علم نجوم در دنياي اسلام با قرون وسطاي متاخر مسيحي»»روز شنبه مورخ 97/12/18 ساعت11:30 به راهنمايي آقاي دكتر سنگاري و مشاور آقاي دكتر منتظرالقائم در تارلار دكتر رباني بر گزار مي گردد.
دفاع خانم افسانه گلستان كارشناسي ارشد:تاريخ با عنوان«تبيين تحليل و بررسي تطبيقي گسترش علم نجوم در دنياي اسلام با قرون وسطاي متاخر مسيحي» روز شنبه مورخ 97/12/18 ساعت11:30 به راهنمايي آقاي دكتر سنگاري و مشاور آقاي دكتر منتظرالقائم در تارلار دكتر رباني بر گزار مي گردد.
تاریخ:
1397/12/15
تعداد بازدید:
52
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كدپستي: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اينستاگرام Ui_Ltr@
اين لينك را دنبال كنيد تا به گروه علوم اجتماعي در WhatsApp ملحق شويد:
براي مشاهده شماره تلفن ها به بالاي صفحه منوي كاركنان مراجعه فرماييد.
Powered by DorsaPortal