برگزاري دفاع آقاي محمد رضا قنبري دانشجوي دكتري (گروه تاريخ)
دفاع آقاي محمد رضا قنبري دانشجوي دكتري تاريخ با عنوان«تحليل زمينه هاي تاريخي رشد و گسترش سلفي گري در پاكستان (1382-1326)» روزيكشنبه مورخ 1398/1/15 .ساعت -17الي 19 .مكان تالار دكتر رباني به راهنمايي آقايان:دكتر چلونگر و دكتر منتظرالقائم. استاد مشاور دكتر پيرمراديان برگزار مي گردد.
دفاع آقاي محمد رضا قنبري دانشجوي دكتري تاريخ با عنوان«تحليل زمينه هاي تاريخي رشد و گسترش سلفي گري در پاكستان (1382-1326)» روزيكشنبه مورخ 1398/1/15 .ساعت -17الي 19 .مكان تالار دكتر رباني به راهنمايي آقايان:دكتر چلونگر و دكتر منتظرالقائم. استاد مشاور دكتر پيرمراديان برگزار مي گردد.
تاریخ:
1398/01/24
تعداد بازدید:
105
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كدپستي: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اينستاگرام Ui_Ltr@
اين لينك را دنبال كنيد تا به گروه علوم اجتماعي در WhatsApp ملحق شويد:
براي مشاهده شماره تلفن ها به بالاي صفحه منوي كاركنان مراجعه فرماييد.
Powered by DorsaPortal