جلسه دفاع فروغ كريمي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي
جلسه دفاع فروغ كريمي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي شماره دانشجويي تاريخ دفاع: 30/6/1398 ساعت 14-16 مكان: تالار دكتر رباني دانشكده ادبيات عنوان پايان نامه: تصحيح نسخه روضه العارفين استاد راهنما: دكتر سيد علي اصغر ميرباقري فرد استاد مشاور: دكتر محسن محمدي فشاركي استاد داور داخل: دكتر احسان رئيسي استاد داور خارج: دكتر محمدابراهيم ايرج پور
عنوان پايان نامه: تصحيح نسخه روضه العارفين
تاريخ دفاع: 30/6/1398
ساعت 14-16
مكان: تالار دكتر رباني دانشكده ادبيات 
استاد راهنما: دكتر سيد علي اصغر ميرباقري فرد
استاد مشاور: دكتر محسن محمدي فشاركي
استاد داور داخل: دكتر احسان رئيسي
استاد داور خارج: دكتر محمدابراهيم ايرج پور
 
 
تاریخ:
1398/06/25
تعداد بازدید:
2
منبع:
گروه زبان وادبيات فارسي
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كدپستي: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اينستاگرام Ui_Ltr@
اين لينك را دنبال كنيد تا به گروه علوم اجتماعي در WhatsApp ملحق شويد:
براي مشاهده شماره تلفن ها به بالاي صفحه منوي كاركنان مراجعه فرماييد.
Powered by DorsaPortal