جلسه دفاع حامد شمس دكتري زبان و ادبيات فارسي
عنوان پايان نامه: تحليل زبان عرفاني روح الارواج سمعاني بر اساس نشانه شناسي تاريخ دفاع: 27/6/1398 ساعت دفاع: 8-10 مكان دفاع: تالار دكتر رباني استاد راهنما: دكتر محمود براتي استاد مشاور: دكتر تقي اژه اي استاد داور داخل: دكتر سيد علي اصغر ميرباقري فرد استاد داور خارج: دكتر ميرزايي
عنوان پايان نامه: تحليل زبان عرفاني روح الارواج سمعاني بر اساس نشانه شناسي
تاريخ دفاع: 27/6/1398
ساعت دفاع: 8-10
مكان دفاع: تالار دكتر رباني
استاد راهنما: دكتر محمود براتي
استاد مشاور: دكتر تقي اژه اي
استاد داور داخل: دكتر سيد علي اصغر ميرباقري فرد
استاد داور خارج: دكتر ميرزايي
 
تاریخ:
1398/06/25
تعداد بازدید:
0
منبع:
گروه زبان وادبيات فارسي
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كدپستي: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اينستاگرام Ui_Ltr@
اين لينك را دنبال كنيد تا به گروه علوم اجتماعي در WhatsApp ملحق شويد:
براي مشاهده شماره تلفن ها به بالاي صفحه منوي كاركنان مراجعه فرماييد.
Powered by DorsaPortal