جلسه دفاع علي خاني دكتري زبان و ادبيات فارسي
عنوان پايان نامه: تصحيح ديوان اوحدي مراغه اي تاريخ دفاع: 27/6/1398 ساعت دفاع: 15-17 مكان دفاع: كلاس 18 دانشكده ادبيات و علوم انساني استاد راهنما: دكتر مهدي نوريان استاد مشاور: دكتر حسين آقاحسيني استاد داور داخل: دكتر محمدي فشاركي دكتر شفيعيون استاد داور خارج: دكتر رضا روحاني
عنوان پايان نامه: تصحيح ديوان اوحدي مراغه اي
تاريخ دفاع: 27/6/1398
ساعت دفاع: 15-17
مكان دفاع: كلاس 18 دانشكده ادبيات و علوم انساني
استاد راهنما: دكتر مهدي نوريان
استاد مشاور: دكتر حسين آقاحسيني
استاد داور داخل: دكتر محمدي فشاركي دكتر شفيعيون
استاد داور خارج: دكتر رضا روحاني
 
تاریخ:
1398/06/25
تعداد بازدید:
0
منبع:
گروه زبان وادبيات فارسي
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كدپستي: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اينستاگرام Ui_Ltr@
اين لينك را دنبال كنيد تا به گروه علوم اجتماعي در WhatsApp ملحق شويد:
براي مشاهده شماره تلفن ها به بالاي صفحه منوي كاركنان مراجعه فرماييد.
Powered by DorsaPortal