جلسه دفاع پريسا سليماني كارشناسي ارشد تاريخ
عنوان «بررسي و نقش جايگاه خاندان نوفلي در تاريخ اسلام و تشيع»ب راهنمايي دكترمنتظرالقائم و مشاور دكتر عباسي. تاريخ دفاع 31 / 6 / 98 ساعت8-10 مكان: دفتر گروه تاريخ دانشكده ادبيات و علوم انساني
عنوان «بررسي و نقش جايگاه خاندان نوفلي در تاريخ اسلام و تشيع»ب
راهنمايي دكترمنتظرالقائم و مشاور دكتر عباسي. 
تاريخ دفاع 31 / 6 / 98
ساعت8-10
مكان: دفتر گروه تاريخ دانشكده ادبيات و علوم انساني

تاریخ:
1398/06/30
تعداد بازدید:
9
منبع:
گروه تاريخ
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كدپستي: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اينستاگرام Ui_Ltr@
اين لينك را دنبال كنيد تا به گروه علوم اجتماعي در WhatsApp ملحق شويد:
براي مشاهده شماره تلفن ها به بالاي صفحه منوي كاركنان مراجعه فرماييد.
Powered by DorsaPortal