كارگاه آموزشي پژوهشي تاريخ نگاري محلي در دوره صفويه 29 مهرماه 8:30 تا 5 بعد از ظهر
كارگاه آموزشي پژوهشي تاريخ نگاري محلي در دوره صفويه مجري(مدرس)كارگاه: دكتر مرتضي نورائي مدرسين كارگاه: دكتر اصغر منتظرالقائم دكتر علي اكبر كجباف دكتر علي اكبر جعفري دكتر جهانيخش ثواقب دكتر بهمن زينلي دكتر نزهت احمـدي دوشنبه 29 مهر ماه از ساعت 8:30 الي 5بعد از ظهر
كارگاه آموزشي پژوهشي
تاريخ نگاري محلي در دوره صفويه
مجري(مدرس)كارگاه:
دكتر مرتضي نورائي
مدرسين كارگاه:
دكتر اصغر منتظرالقائم              دكتر علي اكبر كجباف
دكتر علي اكبر جعفري             دكتر جهانيخش ثواقب
دكتر بهمن زينلي                    دكتر نزهت احمـدي
دوشنبه 29 مهر ماه از ساعت 8:30 الي 5بعد از ظهر
تاریخ:
1398/07/09
تعداد بازدید:
43
منبع:
گروه تاريخ
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كدپستي: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اينستاگرام Ui_Ltr@
اين لينك را دنبال كنيد تا به گروه علوم اجتماعي در WhatsApp ملحق شويد:
براي مشاهده شماره تلفن ها به بالاي صفحه منوي كاركنان مراجعه فرماييد.
Powered by DorsaPortal