فهرست تازه هاي كتاب كتابخانه ادبيات درشش ماهه دوم سال 1390
كتابهاي خريداري شده و اهدايي كه در شش ماهه دوم سال 1390 به قفسه هاي كتابخانه دانشكده افزوده ...
كتابهاي خريداري شده و اهدايي كه در شش ماهه دوم سال 1390 به قفسه هاي كتابخانه دانشكده افزوده شده در فايل پيوست قابل مشاهده مي باشد.
تاریخ:
1391/03/21
تعداد بازدید:
362
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كدپستي: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اينستاگرام Ui_Ltr@
اين لينك را دنبال كنيد تا به گروه علوم اجتماعي در WhatsApp ملحق شويد:
براي مشاهده شماره تلفن ها به بالاي صفحه منوي كاركنان مراجعه فرماييد.
Powered by DorsaPortal