سخنراني آقاي دكتر آقاي دكتر اسد ا...بادمچيان
سخنراني آقاي دكتر اسد ا... بادمچيان پيرامون روشنفكري وروشن انديشي درتاريخ معاصر ايران روز دو...
سخنراني آقاي دكتر اسد ا... بادمچيان پيرامون روشنفكري وروشن انديشي درتاريخ معاصر ايران روز دوشنبه مورخ 17/7/91 ساعت 12-10 مكان تالار صائب 1 ادانشكده ادبيات وعلوم انساني
تاریخ:
1391/07/14
تعداد بازدید:
21
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كدپستي: 8174673441
E-mail: ltradmin@ltr.ui.ac.ir | Admission.ui.ac.ir
آدرس ما در اينستاگرام Ui_Ltr@
اين لينك را دنبال كنيد تا به گروه علوم اجتماعي در WhatsApp ملحق شويد:
براي مشاهده شماره تلفن ها به بالاي صفحه منوي كاركنان مراجعه فرماييد.
Powered by DorsaPortal