۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن
درباره اداره
انتشارات دانشگاه اصفهان از سال 1333 شمسي شروع به كار نموده است ولي فعاليت رسمي خودرا از سال 1347 آغاز كرد. فعاليت هاي عمده انتشارات دانشگاه اصفهان درحوزه كتاب عبارت است از تاليف وترجمه ونشر كتابهاي علمي ودرسي براي رشته هايي كه در دانشگاه تدريس مي شود، نخستين كتاب از انتشارات دانشگاه اصفهان در سال 1338 هجري شمسي انتشار يافته است واز آن سال تاكنون بيش 730عنوان كتاب به چاپ رسيده است.
در حوزه نشريات نيز دانشگاه اصفهان رتبه چهارم تعداد نشريات علمي پژوهشي را در كشور داراست و در حال حاضر بيش از 40 نشريه فعال در اين حوزه منتشر مي گردد.
تازه های نشر
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - :اصفهان –خيابان هزار جريب – دانشگاه اصفهان – معاونت تحقيقات و فناوري – اداره چاپ ،انتشارات و مجله هاي علمي
كدپستي: ...........
E-mail:  journals@res.ui.ac.ir,press@res.ui.ac.ir
تلفن: 03137932177تلفكس: ...................
Powered by DorsaPortal